• Protective Clothing

    لباس های محافظ

    این کاپوت با داشتن برش سه بعدی و برش سه بعدی و الاستیک در اطراف دهانه صورت ، می تواند به شکل چهره مناسب تر باشد و جلوه محافظت را تقویت کند.