• Coronavirus IgG & IgM Test Cassette

    کاست تست Coronavirus IgG & IgM

    اصل Artron COVID-19 IgM / IgG آنتی بادی تست یک روش ایمونوکروماتوگرافی ضبط کننده آنتی بادی برای تشخیص همزمان و تمایز آنتی بادی های IgM و IgG به ویروس COVID-19 در سرم انسانی ، پلاسما یا نمونه خون است.